بایگانی برای جولای, 2012

ماه بندگی شروع شد ، لیگ شروع شد ، المپیک هم در راه است ، تابستان است و هوا گرم ، مرغ هم گران است و برای خرید چند کیلو گوشت باید ساعت ها در صف دوکان ها ایستاد … ، اشکالی ندارد ، رمضان آمد تا ما خدایی تر شویم ، قرآن بخوانیم ، چند رکعتی نماز اضافه و دست به دعا شدن های سحرانه … لیگ هم شروع شد ، دوباره جر و بحث های نودی ، به هم پریدن هایی که تمامی ندارد ، دوستی های خارج از گود و بد و بی راه گفتن های داخل مستطیل سبز ، عیبی ندارد ، قصه ی تکراری روزگار است دگر … المپیک شروع می شود ، خبر داری که چند فدراسیون را تعلیق کرده اند ؟؟ برایم زیاد مهم نیست ، به نظرت انگلیسی ها از پس این المپیک بر می آیند ؟؟ باز هم مهم نیست ! راستی شنیدی که قرار است اتفاقات مهمی در این المپیک بی افتد ؟؟؟؟ بی افتد یا نی افتد ، مهم نیست … پس برای تو چه مهم است ؟؟؟؟؟! برایم این مهم است که این روزمرِگی ها ، سال مرِگی ها و چندسال مرگی ها سایه بر دل هایمان نیاندازد ، ما بمانیم و خودمان و دل مشغولگی های بی فایده ؛ امروز میانمار تنهاست ، کرور کرور مسلمان کشته می شوند و هیچ کس نمی بیند ، پاراچنار تنهاست ، شیعیان علی (علیه السلام) را می کشند به جرم حب به علی ، در سوریه تیرهای خصم به حرم عشق می خورد ، در بحرین از هر خانه ای صدای هل من ناصر به گوش می رسد و اهالی عربستان هم بی صدا یا کشته می شوند یا ربوده … گوشت مرغ گران است که گران است به جهنم ، خواهران و برادرانم را می کشند بی آن که کسی ببیند ، مراقب باشیم چیزی بر دلمان سایه نیاندازد ، رمضان است ، دستان دعا بلند کنید برای آزادی امت اسلامی …برای منی که جا ماندم

کربلا به رفتن نیست، به شدن است؛ که اگر به رفتن بود، شمر هم کربلایی است! شهید سید مرتضی آوینی

دل بستگی ها

دوستان طراح

هم قلم ها

محبوب ترین ها

Sorry. No data so far.