هنر از گذشته در خدمت و سازنده در فرهنگ ابناء مختلف بشر بوده است و در این بین اسلامی شدن کشوری همانند ایران به جنبه های الهی هنر را جلوه بخشید و ثابت کرد که می توان به سیر و سلوک رسید با استفاده از هنر متعالی بر خلاف سایر جوامع هنر در خدمت به ابتذال کشیدن و فرو بردن آدمی به چنگال از دست دادن روح انسانی و الهی خود است . هنر مد نظر فطرت پاک آدمها هنری است که آرامش را به روح و امیال و هواهای جسمی را به زیر کشد و از انوار قدسی الهی در پیچ و تاب نگاره ها و استعارات سخن بگوید و «و من حبلٍ ورید» را به عینیت بخشد . چه کسی ست که نداند موج کاشیکاری ها و گچ کاری ها در مساجد و معابد ریشه در همین تفکر دارد ؟ و چه کسی ست که نداند رخنه ی هنر در تمام ابزار انتقال مفاهیم از جمله ظروف سفالی و حتی پارچه ها و هزاران قلم رسانه ی این چنین تلاشی بوده است از اینکه ما را هر لحظه به یاد معبود و آفرینش مخلوق بیاندازد ؟ هنر کنشی است از واکنش طبیعت به انسانها و این جلوه گری های طبیعت و آثار دست چیره دست ترین هنرمند است که در عرصه ی گیتی به ظهور و بروز در آمده و این گونه خود نمایی می کند و شاید اگر این ذوق و قریحه در خلق آفرینش نبود و یوسف ها خلق نمی گشتند چه بسا آدمی چیزی از هنر و زیبایی به ارث نمی برد . هنرمتعالی در تسخیر آزاد اندیشان و مستضعفان و عدالت خواهان عالم است و هنر سخیف در تسخیر دنیای غرب است که روح خود را گم کرده و در فکر ارضاء نیازهای جسم خود هستند و زیبایی را در ظاهر بزک شده ی انسانها و شهر های پر زرق و برق می بینند و از آرامش اندرونی و وبیرونی خانه ها و مساجد برگرفته از هنر معماری شرقی و انسان های با باطن نورانی و زیبای تربیت شده در این مکتب بویی نبرده اند . هنر متعالی در تلاش است تا انسان را به مخلوق خویش نزدیک ساخته و روح او را به عرش سوق دهد و به اشرف مخلوقات بودن انسان اعتبار بخشد و همین هنر می تواند انسان را به اسفل و السافلین هدایت کند .

نظر شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


برای منی که جا ماندم

کربلا به رفتن نیست، به شدن است؛ که اگر به رفتن بود، شمر هم کربلایی است! شهید سید مرتضی آوینی

دل بستگی ها

دوستان طراح

هم قلم ها

محبوب ترین ها

Sorry. No data so far.