در این روزها که همه جا می لرزد

تن من بیش از همه جا می لرزد …

بگذار بلرزد هر چه هست

و من بمانم زیر آوار دنیا

بگذار پنجره بشکند …

بگذار از لرزش دنیا من هم بشکنم

در نبود دلدار مگر می شود جایی به لرزه در نیاید ؟

زمین در پی موعود می لرزد

و من در انتظار موعود

روزی هزار بار می لرزم و می شکنم

و زیر آوار دنیا می مانم …

 

 

نظر شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


برای منی که جا ماندم

کربلا به رفتن نیست، به شدن است؛ که اگر به رفتن بود، شمر هم کربلایی است! شهید سید مرتضی آوینی

دل بستگی ها

دوستان طراح

هم قلم ها